Heilpraktik – Almen praktiserende naturmediciner

En heilpraktiker er en naturmediciner, der er uddannet efter tyske traditioner.

Kontakt
Jena Frederikke Krogslykke

Heilpraktik - Finder årsagen til sygdom

Heilpraktikken har sin oprindelse i folke-medicinen i Tyskland og omfatter flere forskellige discipliner indenfor diagnosticering og terapier. Ordet ’heil-praktik’ betyder oversat til dansk ’helbredelses-terapi’. Danske heilpraktikere bliver ved deres afsluttende eksamen,  autoriseret af en tysk amtslæge, en tysk speciallæge og en udpeget heilpraktiker.

En Heilpraktiker arbejder med at finde årsagen til en sygdom, frem for at behandle dens symptomer. Terapeutisk arbejder heilpraktikeren med at retablere homøostasen (kroppens naturlige balance), så kroppen helbreder sig selv. Dette gøres ved at tilføre det der mangler (af f.eks vitaminer og mineraler) – og ved at fjerne det, der er for meget (stofskifterestprodukter eller en generel oversyring i bindevæv osv.). Heilpraktik er derfor regulationsterapi.

I regulationsterapien behandler heilpraktikeren med remedier fra planteriget, mineralriget og dyreriget. Regulationsterapien omfatter en række forskellige diagnose- og behandlingsformer, der supplerer og understøtter hinanden i behandlingen. Fx irisanalyse, laboratorietests, akupunktur, homøopati, auriculoterapi m.m. (se fanebladet terapiformer).

Ved at beherske de forskellige behandlings-teknikker, er jeg som heilpraktikker i stand til at tilpasse behandlingen til klientens individuelle behov.

Fordele ved heilpraktikerens behandling

Heilpraktikkens regulationsterapi understøtter altså kroppens selv­regulerende systemer ved bl.a. at eliminere belastninger, stimulere til udrensning og detoxing, og aktivere immun­forsvaret, så kroppen får de bedste muligheder for at genvinde sin sundhed.

Behandlingen virker:
• Regulerende
• Immunstyrkende
• Opbyggende/Forebyggende
• Vedligeholdende

Afspil video

På kuranstalter i Tyskland og Schweiz arbejder læger og heilpraktikere ofte sammen og mere end 7 ud af 10 tyskere benytter sig af Heilpraktik.

 
krogslykke-hvordan foregår en behandling